Bestille en time

Slik bestiller du en time på legekontoret:

  • Åpne siden Bestille time.
  • Velg konsultatsjonstype.
  • Velg fastlegen din i listen med lege/behandler.
  • Ledige timer er merket med grønn farge i kalenderen.
  • Når du klikker på en dag som er markert med grønn farge, vises en liste på høyre side med ett eller flere tilgjengelige klokkeslett.
  • Merk aktuelt klokkeslett slik at det lyser med blå farge.
  • Skriv deretter inn konsultasjonsårsak.

Merk! Du må velge time før det er mulig å skrive noe i feltet Angående.

 

Ser du ingen timer merket med grønn farge?

Dersom kalenderen ikke viser noe timer merket med grønn farge, er det ingen ledige timer tilgjengelig i måneden som vises. Bla deg frem i tid (til neste måned) ved hjelp av pil-ikonet.

Hastetimer

Du kan velge ulike konsultasjonstyper. Noen leger tilbyr Hastetimer. Dette er korte konsultasjoner samme dag eller dagen etter. Dette alternativet vises eventuelt i listen Konsultasjonstype. Nye timer blir tilgjengelige på nett hvert dag kl. 16 hos leger som tilby denne konsultasjonstypen.

Hvordan vet jeg om min legetime er bekreftet i systemet?

Som standard er timen umiddelbart bekreftet i systemet. Du ser en Kvittering-side når du har bestilt time.

Se også: Mine timer

  • Du ser fremtidige timer på siden Mine timer. Her ser du tydelig om timen ble bekreftet eller om den avventer svar fra legekontoret.
  • Hvis legekontoret automatisk bekrefter timebestillinger, er timen umiddelbart bekreftet.
  • Hvis legen manualt bekrefter timebestillinger, mottar du en e-post når timen bekreftes av legen.