Reseptbestilling

Slik fornyer du en resept fra ePortal:

  1. Åpne siden Forny resept.
  2. Skriv inn navn, form og styrke til legemiddelet du ønsker å fornye. Du kan kun fornye faste medisiner. Merk: Forny kun en resept av gangen. Ønsker du å fornye flere resepter, velger du Forny resept på nytt.
  3. Velg om du vil motta varsel på SMS når bestillingen er ferdig behandlet på legekontoret. Du kommer uansett til å motta varsel på e-post.
  4. Klikk Forny for å sende bestillingen.

Kun pasienter med fastlege på legekontoret kan bestille resepter på nett og kun når fastlegen har åpnet for dette.

Det skal kun sendes ett legemiddel per bestillingsmelding. Det er derfor begrenset hvor mye tekst dette feltet kan inneholde. Bestillingsfeltet skal kun brukes til reseptbestilling. Bestillingsfeltet skal ikke brukes til medisinske spørsmål, som krever en annen vurdering. Bruk eKonsultasjon for spørsmål relatert til allerede etablert behandling eller hvis du ønsker å rapportere symptomer.

Sjekk om legekontoret har informert om egne regler for bestilling av legemidler. Disse står eventuelt øverst på siden.

Reseptfornyelse er kun tilgjengelig fra besøklegen.no.

FornyResept

Kan jeg se hva jeg har bestilt av legemidler?

Du finner alle tidligere bestillinger og svar fra legekontoret på siden Se/svar melding.

På fanen Ubesvart på denne siden vises meldinger som legekontoret har mottatt, men ikke besvart:

unhandled prescription renewal request